Wazne informacje

Zakład pogrzebowy Hades z Lublina zadba o odpowiednią oprawę każdego pogrzebu. Jesteśmy doświadczoną i rzetelną firmą. Ze względu na specyfikę naszej pracy bardzo starannie dobieramy pracowników. Dbamy również o to, aby otoczyć rodzinę zmarłego należytym szacunkiem oraz wsparciem. Zapewniamy kompleksowe usługi, w zakres których wchodzi między innymi kremacja zwłok, transport na terenie całego kraju oraz oprawa muzyczna ceremonii. Co więcej, zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurą pogrzebu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji ceremonii pogrzebowej oraz zasadami przyznawania zasiłku pogrzebowego.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia związane z

zorganizowaniem pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

- karta zgonu- dokument wydawany przez lekarza
- akt zgonu- dokument wydawany przez USC

Do uzyskania aktu zgonu należy przedłożyć:

- karta zgonu
- dowód tożsamości osoby zmarłej
- dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa
- dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, nasza firma zgłasza zgon w USC i uzyskuje akt zgonu.

Do otrzymania zasiłku pogrzebowego wymagane są:

- akt zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS

Zasiłek pogrzebowy- jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub

części kosztów pogrzebu

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a) ubezpieczonego, tj. osobie podlegającej ubezp. emerytalno-rentowym,
osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
b) osoby, która w dniu  śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
c) osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński
d) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a-d, to jest:
- małżonek (wdowa i wdowiec)
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
- wnuki i rodzeństwo,
- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

Wysokość zasiłku pogrzebowego (ZUS - aktualności)

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy, wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do własnej chłodni, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu, gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej, należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu.

Osoby zmarłe w wyniku wypadku lub też, w których zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, wymagane jest również zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych przewozi się do prosektorium w zakładzie medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.

W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej zależy wyłącznie od Państwa.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszej firmy, wystarczy zadzwonić tel. 817440869 lub zgłosić się do nas, wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.


 

 

Strona główna | O firmie | Oferta | Galeria | Kontakt | Ważne informacje